Rewizor nex przeznaczony jest do zarządzania pełną księgowością w firmie.

Doskonale ułatwia pracę na poziomie zarządzania kontami firm, deklaracji i księgowanie, ewidencje VAT, umów i płac, operacje kasowe oraz wiele innych. Jest intuicyjny, funkcjonalny i prosty do obsługi. 

 

 

Rewizor nex jest częścią Insert nexo – zintegrowanego pakietu, w którego skład wchodzą również: 

Subiekt nexo – system obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej oraz Rachmistrz nexo – program do prowadzenia uproszczonej księgowości.

 

 

Stanowiska i rozszerzenia
Insert nexmożna zakupić oraz rozszerzać o 1 lub 3 stanowiska pracy.

 

Najważniejsze możliwości w Rewizorze nexo:
-płynna zmiana z księgowości uproszczonej na księgi rachunkowe
-obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym: otwarcie i zamknięcie ksiąg; kwalifikowanie zapisów do „13. miesiąca”
-elastyczne zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego okresu obrachunkowego, automatyczne tworzenie kont kartotekowych, obsługa kont pozabilansowych
-rozbudowana dekretacja: podział dokumentów na dekrety i polecenia księgowania, różne stany dokumentu: w przygotowaniu, zatwierdzony i zaksięgowany
-ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności
-ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji), a także ewidencja wyposażenia i remanentów
-podstawowa ewidencja wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę
-zaawansowany system rozliczeń właścicielskich: od składek ZUS wspólnika do odliczeń i obniżek podatku związanych z różnymi ulgami
-ewidencja i rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej
-obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą, bony), raporty kasowe
-obsługa operacji związanych z rachunkami bankowymi, polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (offline i online)
-ewidencja i rozliczanie rozrachunków, integracja z zapisami na konta oraz z zapisami VAT
-wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników i pracowników, podatek CIT (dla osób prawnych) oraz podatek VAT
-wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) z możliwością eksportu do programu Płatnik
-automatyczna dekretacja dokumentów księgowych oraz rejestrów VAT za pomocą definiowalnych schematów
-integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo
-możliwość pracy jednostanowiskowej bądź sieciowej

 

Najważniejsze możliwości w Rewizorze nexPRO :
-Sfera dla Rewizora – możliwość dodawania własnych rozwiązań -tworzenie wielopoziomowych kont kartotekowych w planie kont

-definiowalne transakcje VAT
-definiowanie własnych typów amortyzacji
-sesje kasowe – narzędzie do weryfikacji pracy kasjera (w momencie zamykania sesji pogram sam wylicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi w systemie)
-możliwość rozliczania rozrachunków za pomocą rat, własne rodzaje rozrachunków
-ewidencja sesji rozliczeniowych (zbioru rozliczeń) tworzonych automatycznie podczas dokonywania rozliczeń
-rozliczenia wielowalutowe (np. EUR – USD)
-rozbudowane schematy dekretacji, których wykonanie można warunkować od dowolnej cechy dokumentu źródłowego
-pola i słowniki własne do opisywania obiektów w programie umożliwiające dokonanie analizy wg własnych kryteriów i do wykorzystania w warunkowych schematach dekretacji
-definiowanie własnych raportów i wydruków z możliwością ich eksportu do innych programów InsERT nexo
-punkty rozszerzeń - możliwość rozszerzenia logiki biznesowej o własne algorytmy (np. wyliczenie wartości konkretnego pola na deklaracji)

 

  

  

 

nexo

 

 

 

 Programy z linii nexo doskonale nadają się do parządzania małą i średnią firmą.Są tworzone ze szczególną uwagą na wygodę użytkownika, szeroki wachlarzfunkcjonalności oraz nowoczesny,    przyjazny dla oka design. 

 Mamy do zaoferowania dwie opcje z linii:

 •  - Insert nexo czyli pakiet spełniający podstawowe wymagania małej i średniej firmy. 
 •  - Insert nexo PRO czyli rozbudowany pakiet dla bardziej wymagających firm,
 •  - wzbogacony o dodatkową funkcjonalność lub indywidualnych rozwiązań.
 •  - Pozwala między innymi wymagającym użytkownikom na tworzenie odpowiednich
 •  - rozszerzeń systemowych, konfiguracji biznesowej
 •    (generowanie własnych słowników, raportów, wzrorców wydruków itp.) 
 •         Ponadto każdy program mieści w sobie dodatkowe rozwiązania.

 

Rachmistrz nex dokskonale nadaje się do obsługi uproszczonej księgowości dla firm korzystających z książki przychodów i rozchodów, lub rozliczających się ryczałtowo. Program jest intuicyjny, łatwy i przyjazny, dlatego jego obsługa nie będzie w żadne sposób problemem. 

Rachmistrz został wyposażony w szereg rozbudowanych funkcji ułatwiających prowadzenie księgowości (od ewidencji VAT, umów i płac, środków trwałych i pojazdów, przez wystawianie deklaracji skarbowych i ZUS, operacje kasowe i operacje na rachunkach bankowych, po rozliczanie rozrachunków). Zaletami programu są m.in. automatyczna dekretacja dokumentów oraz elastyczna obsługa finansów i rozrachunków.

 

      

Rachmistrz nex jest częścią Insert nexo  - zintegrowanego pakietu, w którego skład wchodzą również: 

Subiekt nex - system obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej oraz Rewizor nex - system finansowo-księgowy.

 

Stanowiska i rozszerzenia
Insert nexmożna zakupić oraz rozszerzać o 1 lub 3 stanowiska pracy.


Najważniejsze możliwości Rachmistrza nexo:
-prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego (płynne przejście między różnymi formami księgowości)
-ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności
-ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji), a także ewidencja wyposażenia i remanentów
-podstawowa obsługa wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę
-zaawansowany system rozliczeń właścicielskich: od składek ZUS wspólnika, poprzez ewidencję przychodów z innych źródeł (EP), do odliczeń i obniżek podatku związanych z różnymi ulgami
-ewidencja i rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej
-obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą, bony), raporty kasowe
-obsługa operacji związanych z rachunkami bankowymi, polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (off-line i on-line)
-ewidencja i rozliczanie rozrachunków, integracja z zapisami księgowymi KPiR bądź EP oraz z zapisami VAT
-wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników i pracowników oraz podatek VAT
-wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) oraz możliwość eksportu do programu Płatnik
-automatyczna dekretacja do KPiR lub EP oraz rejestrów VAT za pomocą definiowalnych schematów
-integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo
-możliwość pracy jednostanowiskowej bądź sieciowej

 

Najważniejsze możliwości Rachmistrza nex PRO :
-Sfera dla Rachmistrza nexo – możliwośćtworzenia własnych rozwiązań
-definiowalne transakcje VAT
-definiowanie własnych typów amortyzacji
-sesje kasowe – narzędzie do weryfikacji pracy kasjera (w momencie zamykania sesji pogram sam wylicza, czy stanśrodków pieniężnych jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi w systemie)
-definiowalne rodzaje rozrachunków
-możliwośćpodzielenia rozrachunku na raty (rozrachunek może byćpodzielony na wiele kwot cząstkowych z określeniem terminu płatności dla każdej z nich)
-ewidencja sesji rozliczeniowych tworzonych automatycznie podczas dokonywania rozliczeń
-rozliczenia wielowalutowe (możliwośćzaewidencjonowania np. faktury w euro rozliczanej częściowo w złotówkach, częściowo w dolarach lub w innej walucie)
-rozbudowane schematy dekretacji, których wykonanie można warunkowaćod dowolnej cechy dokumentuźródłowego
-ewidencjonowanie zapisów w KPiR i EP uwzględniające korekty uzyskania przychodów wynikających z odliczeńprzypadających w całości na wspólnika
-pola i słowniki własne do opisywania obiektów w programie umożliwiające dokonanie analizy wg własnych kryteriów i do wykorzystania w warunkowych schematach dekretacji
-definiowanie własnych raportów i wydruków z możliwościąich eksportu do innych programów InsERT nexo
-punkty rozszerzeń- możliwośćrozszerzenia logiki biznesowej o własne algorytmy (np. wyliczenie wartości konkretnego pola na deklaracji)

 

 

 

 InsERT programy dla firm

 

 

 

 Oprogramowanie dedykowane dla mikro, małych, średnich firm oraz biur rachunkowych. Dzięki wieloletniej obecności na rynku Insert doskonale zapoznał się z potrzebami rynku. Wie jakich funkcji od programów do zarządzania oczekują osoby, które w przedsiębiorstwie zajmują się sprzedażą, dokumentacją księgową czy kwestiami kadrowo-płacowymi. Wybierając systemy Insertu, otrzymują Państwo sprawdzone i niezawodne produkty.

Od początku działalności Insert sprzedał ponad 440 tys. licencji, wspierając tym samym ponad ćwierć miliona przedsiębiorstw. Bogata funkcjonalność, intuicyjna obsługa i konkurencyjne ceny to niepodważalne atuty systemów Insertu - najpopularniejszych w Polsce programów dla mikro, małych i średnich firm.

 
Logo pionowe 
 
 
System Navireo jest przeznaczony dla firm średniej wielkości (zwykle od kilku do kilkudziesięciu jednocześnie pracujących stanowisk), jedno - lub wielooddziałowych, posiadających wewnętrzny dział IT lub bez działu IT. Powstał z myślą o przedsiębiorstwach, które wymagają indywidualnego podejścia oraz dostosowania systemu do profilu działalności i poszczególnych stanowisk. Navireo z powodzeniem mogą wykorzystywać m.in.:
 
 • firmy prowadzące sprzedaż detaliczną i hurtową sieci handlowe;
 • firmy prowadzące działalność usługową;
 • hurtownie posiadające własną sieć detaliczną;
 • firmy zajmujące się handlem międzynarodowym;
 • firmy prowadzące sprzedaż internetową (poprzez własne sklepy internetowe lub serwisy aukcyjne), również za granicą (m.in. Wielka Brytania, USA, Niemcy, Węgry, Czechy, Rosja);
 • firmy prowadzące sprzedaż mobilną (vanselling, preselling).

 

Subiekt nexto program doskonale wspomagający obsługę sprzedaży zarówno w małych jak i średnich firmach. Cechuje go wielka elastyczność jeśli chodzi o branżę firmy oraz szeroki zakres funkcjonalności. 

Nasz nowy produkt zapewnia obsługę wszystkich typów dokumentów handlowych (szczególną zaletą jest zaawansowany system zamówień) i sprawne zarządzanie gospodarką magazynową. Posiada rozbudowaną część finansową, dzięki której możliwe jest m.in. wykonywanie operacji kasowych, bankowych czy tworzenie raportów kasowych. Moduły rozliczeniowe umożliwiają ewidencjonowanie rozrachunków, działań windykacyjnych i tabeli kursów walut. Kartotekowa część systemu pozwala prowadzić zaawansowaną ewidencję asortymentu, klientów, urządzeń zewnętrznych, instytucji, wspólników i pracowników.

  

nexo s male

Subiekt nexjest częścią InsERT nex– zintegrowanego pakietu, w którego skład wchodzą również systemy księgowe: 

Rachmistrz nex(księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja podatku zryczałtowanego) i Rewizor nex(pełna księgowość).

 

Stanowiska i rozszerzenia
Insert nexmożna zakupić oraz rozszerzać o 1 lub 3 stanowiska pracy.

 

Najważniejsze możliwości Suiekta nexo:
-pełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych
-pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych, pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ, korekty dokumentów magazynowych; automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury, faktura pro forma, faktura sprzedaży z wielu magazynów
-rozbudowany system zamówień - każda pozycja dokumentu może mieć indywidualny termin realizacji, również wcześniejszy niż termin realizacji całego dokumentu
-kartoteka asortymentu - towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych; działy sprzedaży w kartotece
-kartoteka klientów obejmująca również informacje typu CRM
-prowadzenie elastycznej polityki cenowej - możliwość przypisywania zdefiniowanych cenników do poszczególnych klientów; cena, domyślny i maksymalny rabat pozycji cennika mogą być określane w zależności od jednostki miary i wysokości progu sprzedaży
-obsługa przedpłat, płatności kartą, płatności za pobraniem, sprzedaży kredytowanej, cesji na innego płatnika, zaliczek pracowników na zakup
-kompleksowa obsługa kasy z rejestrowaniem operacji gotówkowych i bezgotówkowych (płatności kartą płatniczą, bony), operacje kasowe z odłożonym skutkiem (niewykonane)
-rozbudowana obsługa rachunków bankowych (przelewy standardowe, do ZUS, podatkowe, operacje na rachunku, opłaty prowizyjne, wyciągi); obsługa bankowości elektronicznej za pomocą wymiany plików, a także online (wybrane banki)
-prowadzenie rozrachunków (należności i zobowiązań), rozliczenia wielowalutowe, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe
-rozbudowana obsługa urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów kreskowych)
-automatyczna synchronizacja zmian asortymentu w kartotece i urządzeniach zewnętrznych
-pełna integracja z systemami finansowo-księgowymi: Rachmistrz nexi Rewizor nex

  

Najważniejsze możliwości Subiekta nexo PRO :
-Sfera dla Subiekta nexo – możliwość tworzenia własnych rozwiązań
-zaawansowane pola własne do obiektów systemu
-definiowanie własnych raportów i wydruków
-korekta kosztu dostaw
-sprzedaż z dostaw, rezerwacja dostaw w dokumentach, zakup z rozbiciem przyjęcia na partie, rejestracja rozbieżności w przyjęciach magazynowych
-możliwość realizowania pojedynczego zamówienia wieloma wydaniami, a jedno wydanie może obejmować pozycje z różnych zamówień
-widok roboczy „Asortyment na zamówieniach do obsługi pozycji zamówienia”
-widok roboczy „Asortyment na wyczerpaniu” oraz „Asortyment na zleceniach” do wydajnej i efektywnej pracy z zamówieniami do dostawców
-możliwość zdefiniowania wielu dostawców asortymentu z wyróżnionym jednym głównym dostawcą i producentem (każdemu dostawcy można przypisać dla danego asortymentu zarówno zestaw jego indywidualnych symboli, jak i terminy dostawy)
-rozszerzone możliwości płatności odroczonych – rozbicie na raty
-możliwość zdefiniowania cenników dodatkowych (dotyczących części cennika głównego, można je ograniczać czasowo)
-obsługa zamienników – prostych zbiorów towarów bądź usług, które na dokumentach można wymienić za pomocą specjalnej funkcji pomiędzy elementami z tego samego zbioru
-obsługa oddziałów firmy (z każdym oddziałem jest związany cennik główny, który jest domyślny dla każdego wystawianego do niego dokumentu handlowego)
-możliwość podzielenia rozrachunku na raty (rozrachunek może być podzielony na wiele kwot cząstkowych z określeniem terminu płatności dla każdej z nich)
-rozliczenia wielowalutowe (np. EUR – USD)
-sesje kasowe – narzędzie do weryfikacji pracy kasjera (w momencie zamykania sesji pogram sam wylicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi w systemie)
-sesje rozliczeniowe – narzędzie do lepszego zarządzania rozliczeniami 

 

 

nexo

 

  

Najnowsze oprogramowanie firmy InsERT, nexo, premiera odbyła się 11.03.2014.

 

Już w sprzedaży programy linii nexo, w skład który wchodzą:

 

 

nexo sub 

nexo rach 

 

nexo rew

 

Copyright © 2019 Lambda-IT Oprogramowanie dla firm. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.