Rewizor nex przeznaczony jest do zarządzania pełną księgowością w firmie.

Doskonale ułatwia pracę na poziomie zarządzania kontami firm, deklaracji i księgowanie, ewidencje VAT, umów i płac, operacje kasowe oraz wiele innych. Jest intuicyjny, funkcjonalny i prosty do obsługi. 

 

 

Rewizor nex jest częścią Insert nexo – zintegrowanego pakietu, w którego skład wchodzą również: 

Subiekt nexo – system obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej oraz Rachmistrz nexo – program do prowadzenia uproszczonej księgowości.

 

 

Stanowiska i rozszerzenia
Insert nexmożna zakupić oraz rozszerzać o 1 lub 3 stanowiska pracy.

 

Najważniejsze możliwości w Rewizorze nexo:
-płynna zmiana z księgowości uproszczonej na księgi rachunkowe
-obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym: otwarcie i zamknięcie ksiąg; kwalifikowanie zapisów do „13. miesiąca”
-elastyczne zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego okresu obrachunkowego, automatyczne tworzenie kont kartotekowych, obsługa kont pozabilansowych
-rozbudowana dekretacja: podział dokumentów na dekrety i polecenia księgowania, różne stany dokumentu: w przygotowaniu, zatwierdzony i zaksięgowany
-ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności
-ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji), a także ewidencja wyposażenia i remanentów
-podstawowa ewidencja wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę
-zaawansowany system rozliczeń właścicielskich: od składek ZUS wspólnika do odliczeń i obniżek podatku związanych z różnymi ulgami
-ewidencja i rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej
-obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą, bony), raporty kasowe
-obsługa operacji związanych z rachunkami bankowymi, polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (offline i online)
-ewidencja i rozliczanie rozrachunków, integracja z zapisami na konta oraz z zapisami VAT
-wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników i pracowników, podatek CIT (dla osób prawnych) oraz podatek VAT
-wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) z możliwością eksportu do programu Płatnik
-automatyczna dekretacja dokumentów księgowych oraz rejestrów VAT za pomocą definiowalnych schematów
-integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo
-możliwość pracy jednostanowiskowej bądź sieciowej

 

Najważniejsze możliwości w Rewizorze nexPRO :
-Sfera dla Rewizora – możliwość dodawania własnych rozwiązań -tworzenie wielopoziomowych kont kartotekowych w planie kont

-definiowalne transakcje VAT
-definiowanie własnych typów amortyzacji
-sesje kasowe – narzędzie do weryfikacji pracy kasjera (w momencie zamykania sesji pogram sam wylicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi w systemie)
-możliwość rozliczania rozrachunków za pomocą rat, własne rodzaje rozrachunków
-ewidencja sesji rozliczeniowych (zbioru rozliczeń) tworzonych automatycznie podczas dokonywania rozliczeń
-rozliczenia wielowalutowe (np. EUR – USD)
-rozbudowane schematy dekretacji, których wykonanie można warunkować od dowolnej cechy dokumentu źródłowego
-pola i słowniki własne do opisywania obiektów w programie umożliwiające dokonanie analizy wg własnych kryteriów i do wykorzystania w warunkowych schematach dekretacji
-definiowanie własnych raportów i wydruków z możliwością ich eksportu do innych programów InsERT nexo
-punkty rozszerzeń - możliwość rozszerzenia logiki biznesowej o własne algorytmy (np. wyliczenie wartości konkretnego pola na deklaracji)

 

Copyright © 2019 Lambda-IT Oprogramowanie dla firm. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.