Rachmistrz nex dokskonale nadaje się do obsługi uproszczonej księgowości dla firm korzystających z książki przychodów i rozchodów, lub rozliczających się ryczałtowo. Program jest intuicyjny, łatwy i przyjazny, dlatego jego obsługa nie będzie w żadne sposób problemem. 

Rachmistrz został wyposażony w szereg rozbudowanych funkcji ułatwiających prowadzenie księgowości (od ewidencji VAT, umów i płac, środków trwałych i pojazdów, przez wystawianie deklaracji skarbowych i ZUS, operacje kasowe i operacje na rachunkach bankowych, po rozliczanie rozrachunków). Zaletami programu są m.in. automatyczna dekretacja dokumentów oraz elastyczna obsługa finansów i rozrachunków.

 

      

Rachmistrz nex jest częścią Insert nexo  - zintegrowanego pakietu, w którego skład wchodzą również: 

Subiekt nex - system obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej oraz Rewizor nex - system finansowo-księgowy.

 

Stanowiska i rozszerzenia
Insert nexmożna zakupić oraz rozszerzać o 1 lub 3 stanowiska pracy.


Najważniejsze możliwości Rachmistrza nexo:
-prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego (płynne przejście między różnymi formami księgowości)
-ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności
-ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji), a także ewidencja wyposażenia i remanentów
-podstawowa obsługa wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę
-zaawansowany system rozliczeń właścicielskich: od składek ZUS wspólnika, poprzez ewidencję przychodów z innych źródeł (EP), do odliczeń i obniżek podatku związanych z różnymi ulgami
-ewidencja i rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej
-obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą, bony), raporty kasowe
-obsługa operacji związanych z rachunkami bankowymi, polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (off-line i on-line)
-ewidencja i rozliczanie rozrachunków, integracja z zapisami księgowymi KPiR bądź EP oraz z zapisami VAT
-wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników i pracowników oraz podatek VAT
-wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) oraz możliwość eksportu do programu Płatnik
-automatyczna dekretacja do KPiR lub EP oraz rejestrów VAT za pomocą definiowalnych schematów
-integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo
-możliwość pracy jednostanowiskowej bądź sieciowej

 

Najważniejsze możliwości Rachmistrza nex PRO :
-Sfera dla Rachmistrza nexo – możliwośćtworzenia własnych rozwiązań
-definiowalne transakcje VAT
-definiowanie własnych typów amortyzacji
-sesje kasowe – narzędzie do weryfikacji pracy kasjera (w momencie zamykania sesji pogram sam wylicza, czy stanśrodków pieniężnych jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi w systemie)
-definiowalne rodzaje rozrachunków
-możliwośćpodzielenia rozrachunku na raty (rozrachunek może byćpodzielony na wiele kwot cząstkowych z określeniem terminu płatności dla każdej z nich)
-ewidencja sesji rozliczeniowych tworzonych automatycznie podczas dokonywania rozliczeń
-rozliczenia wielowalutowe (możliwośćzaewidencjonowania np. faktury w euro rozliczanej częściowo w złotówkach, częściowo w dolarach lub w innej walucie)
-rozbudowane schematy dekretacji, których wykonanie można warunkowaćod dowolnej cechy dokumentuźródłowego
-ewidencjonowanie zapisów w KPiR i EP uwzględniające korekty uzyskania przychodów wynikających z odliczeńprzypadających w całości na wspólnika
-pola i słowniki własne do opisywania obiektów w programie umożliwiające dokonanie analizy wg własnych kryteriów i do wykorzystania w warunkowych schematach dekretacji
-definiowanie własnych raportów i wydruków z możliwościąich eksportu do innych programów InsERT nexo
-punkty rozszerzeń- możliwośćrozszerzenia logiki biznesowej o własne algorytmy (np. wyliczenie wartości konkretnego pola na deklaracji)

Copyright © 2019 Lambda-IT Oprogramowanie dla firm. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.